Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2018

Umowne ustroje majątkowe w małżeństwie. Rozdzielność majątkowa i rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Obraz
Umowne ustroje majątkowe w małżeństwie mają swoje źródło w woli małżonków - która to wola ujęta jest w umowie mającej postać aktu notarialnego (intercyza). Małżonkowie, w drodze intercyzy, mogą ustawową wspólność rozszerzyć, ograniczyć, mogą również ustanowić rozdzielność (nie - rozdzielczość!) majątkową bądź też rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. O tych dwóch ostatnich ustrojach przeczytacie Państwo w niniejszym wpisie.
I jeszcze dalej tytułem wstępu...
Warto chyba wspomnieć, że intercyza może być zawarta zarówno przed jak i w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza pozwala małżonkom wybrać czy też inaczej - ukształtować ustrój majątkowy w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. Trzeba jednak pamiętać, iż na umowę majątkową małżeńską możemy się powoływać względem innych osób tylko wtedy, gdy fakt jej zawarcia oraz rodzaj umowy były tym osobom znane. Ogólne informacje o małżeńskich ustrojach majątkowych: http://instytucje.blogspot.com/2017/12/mazenskie-ustroje-majatkowe…