Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2018

Mały świadek koronny.

Obraz
W Kodeksie Karnym znajdziemy przepisy dotyczące tzw. małego świadka koronnego. O tej, intrygującej już nawet z samej nazwy, instytucji prawnej - w niniejszym wpisie. Zachęcam do zapoznania się z tekstem!

Kto?
Instytucja małego świadka koronnego polega dokładnie na tym, co zapewne Państwo sobie wyobrażacie - "przekazaniu" informacji organom wymiaru sprawiedliwości w zamian za pewne korzyści. Małego świadka koronnego należy jednak odróżnić od... świadka koronnego, która to instytucja uregulowana jest poza Kodeksem Karnym, w oddzielnej ustawie. Mały świadek koronny znajdzie zastosowanie tylko w określonych sytuacjach.
Małym świadkiem koronnym może zostać sprawca, który współpracował z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa. Innych osób, jak wynika z literalnego brzmienia przepisu, musi być co najmniej dwie. Nasz współdziałający może być zarówno współsprawcą, sprawcą kierowniczym jak i podżegaczem czy pomocnikiem, nie ma to znaczenia dla możliwości skorzystania z instytucji małe…