Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2019

Niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czego może żądać pracownik?

Obraz
Prawo pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia może dojść z winy pracownika (tzw. "dyscyplinarka"; tu, zgodnie z moimi obserwacjami, takie rozwiązanie najczęściej wynika z ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych) ale również, w określonych przez przepisy przypadkach - nawet bez takiego zawinienia. Może zdarzyć się jednak, że pracodawca rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia naruszy przepisy prawa. O tym, jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w tej sytuacji - dowiecie się Państwo z niniejszego wpisu.

Na czym może polegać naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia?
Zacznę od kwestii podstawowej - czyli wskazania sytuacji, w których mamy do czynienia z naruszeniem przez pracodawcę przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oczywiście - będzie to tylko bardz…