Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2018

Jak zostać właścicielem przez zasiedzenie czyli o zasiedzeniu... w pigułce.

Obraz
Wpis zawiera podstawowe informacje dotyczące nabycia własności rzeczy w drodze zasiedzenia. Moim celem, przy przygotowaniu niniejszego materiału, było jak najbardziej przejrzyste przedstawienie omawianej regulacji. Mam nadzieję, że udało się to osiągnąć. :) Zachęcam do zapoznania się z tekstem!
Co to jest zasiedzenie?
Zasiedzenie to nieodpłatny sposób nabycia własności rzeczy. Następuje poprzez wykonywanie samoistnego posiadania rzeczy przez czas oznaczony w przepisach prawa. Do nabycia własności wskutek zasiedzenia dochodzi z mocy samego prawa, "automatycznie" - oznacza to, że własność nabywa się z upływem ostatniego dnia terminu zasiedzenia, zaś ewentualne późniejsze orzeczenie sądowe jedynie potwierdza fakt nabycia prawa.
Co można zasiedzieć?
Oczywiście - prawo własności, wynika to już chociażby z samego tytułu wpisu. Może być to prawo własności zarówno nieruchomości (przykładowo: działka gruntu ale także - lokal mieszkalny, stanowiący przedmiot odrębnej własności) jak i rzec…

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?

Obraz
Aktualne ubezpieczenie OC jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązkowe. Niestety, istnieje znaczna grupa uczestników ruchu drogowego, która nie ma wykupionej polisy. Co w sytuacji, gdy sprawca wypadku, którego jesteśmy uczestnikiem, nie ma wymaganego ubezpieczenia? Jak i przede wszystkim - od kogo - uzyskać możemy odszkodowanie? O tym - w niniejszym wpisie!

Tytułem wstępu...
Ilość kierowców bez polisy OC jest znaczna (w roku 2016 ustalono około... 52.000 takich przypadków!, patrz: http://www.dzienniklodzki.pl/motofakty/a/wyzsze-kary-za-brak-polisy-oc-ile-zaplacimy-za-brak-ubezpieczenia-samochodu,12833786/). Sprawia to niestety, że bardzo łatwo możemy stać się uczestnikiem zdarzenia spowodowanego przez właśnie takiego kierującego. O ile w przypadku drobnych kolizji nie będzie to problem, o tyle przy poważnych wypadkach uzyskanie, idących w dziesiątki czy setki tysięcy złotych, świadczeń od osoby "prywatnej" może być trudne, a wręcz niemożliwe.
UFG czyli nasza deska rat…

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór wraz z omówieniem.

Obraz
Poniżej znajdziecie Państwo przykładową umowę najmu lokalu mieszkalnego wraz z przytoczeniem najważniejszych przepisów dotyczących tego rodzaju umów. Mam nadzieję, że wpis okaże się dla Państwa przydatny!
Szukając przepisów dotyczących umowy najmu lokalu mieszkalnego warto zajrzeć nie tylko do Kodeksu Cywilnego! Ważną regulacją jest również ustawa O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.Stronami umowy najmu są: wynajmujący oraz najemca. Umowa najmu lokalu mieszkalnego polega na tym, że wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal mieszkalny do używania, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania …