Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2018

Pszczoła a... Kodeks cywilny.

Obraz
Tytuł nie jest w żadnym zakresie przejawem szaleństwa autora choć niniejszy wpis traktować należy z lekkim przymrużeniem oka i raczej w kategoriach barwnej ciekawostki. Mało znany jest fakt (poza kręgami studentów prawa, którzy z nieznanych przyczyn, zawsze wykazują szczególne zainteresowanie opisywaną w niniejszym artykule regulacją...), że w Kodeksie cywilnym znajdziemy przepisy, które odnoszą się bezpośrednio i konkretnie do... pszczół. Co pracowity owad ma wspólnego z prawem cywilnym? O tym w niniejszym wpisie! Życzę przyjemnej lektury!
Pszczoła jako rzecz ruchoma...
Pszczoły, ze względu na swoje uwarunkowania biologicznie - a w szczególności fakt życia w roju, stanowią źródło pewnych komplikacji z punktu widzenia prawa cywilnego. Zacznijmy może od tego, że zwierzę tradycyjnie przez prawo cywilne traktowane jest jak... rzecz. Można w tym miejscu zwrócić uwagę chociażby na odpowiedni przepis ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie…

Jak odwołać darowiznę?

Obraz
Darowizna to umowa (tak, tak!) mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem oczywiście - swojego własnego majątku. Zdarzają się jednak sytuacje, w których z różnych przyczyn, powstaje potrzeba "cofnięcia" darowizny. Odwołaniu darowizny poświęcam właśnie niniejszy wpis.
Kiedy można "cofnąć" darowiznę?
Kodeks Cywilny przewiduje kilka przypadków, w których darowizna może być odwołana. Po pierwsze - jeżeli darowizna nie została jeszcze wykonana, a po zawarciu umowy stan majątkowy darczyńcy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla własnego utrzymania darczyńcy (bierzemy pod uwagę usprawiedliwione potrzeby darczyńcy) albo bez uszczerbku dla ciążących na darczyńcy ustawowych obowiązków alimentacyjnych - darczyńca może odwołać darowiznę. Po drugie - i jest to przypadek z którym najczęściej chyba spotykam się w swojej praktyce - darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeże…